podważać

podważać
podważać {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa, podważaćam, podważaća, podważaćają, podważaćany {{/stl_8}}– podważyć {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIa, podważaćżę, podważaćży, podważaćżony {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'działając siłą na coś od dołu, powodować poruszenie tego, podniesienie do góry': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podważyć wieko skrzyni. Podważyć nożem przykrywkę. Włamywacze podważyli drzwi. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pomniejszać znaczenie, wagę, wartość czegoś; podawać w wątpliwość; osłabiać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ten argument podważył całą hipotezę. Adwokat podważał kolejno wszystkie dowody winy. Takie działanie podważa zaufanie do władzy. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • podważyć — dk VIb, podważyćżę, podważyćżysz, podważyćważ, podważyćżył, podważyćżony podważać ndk I, podważyćam, podważyćasz, podważyćają, podważyćaj, podważyćał, podważyćany «unieść, wypchnąć czymś od spodu, zwykle drzwi, wieko itp., chcąc je otworzyć,… …   Słownik języka polskiego

  • dyskredytować — ndk IV, dyskredytowaćtuję, dyskredytowaćtujesz, dyskredytowaćtuj, dyskredytowaćował, dyskredytowaćowany «pomniejszać czyjś autorytet, czyjąś wartość, podważać zaufanie do kogoś lub czegoś; kompromitować, demaskować» dyskredytować się strona… …   Słownik języka polskiego

  • identyczność — ż V, DCMs. identycznośćści, blm 1. «cecha obiektów identycznych; tożsamość, jednakowość, niezmienność» Identyczność pozorna. Identyczność przedmiotów. Nie podważać identyczności czegoś z czymś. 2. mat. «relacja między dwiema wartościami wyrażona… …   Słownik języka polskiego

  • teza — ż IV, CMs. tezie; lm D. tez 1. «twierdzenie zawierające treść podstawową dla jakiejś dziedziny, założenie, które ktoś zamierza udowodnić; w logice: założenie, twierdzenie wymagające dowodu; konkluzja, której należy dowieść na podstawie przyjętych …   Słownik języka polskiego

  • zasadność — ż V, DCMs. zasadnośćści, blm książk. «słuszność poparta racjami» Zasadność decyzji. Zasadność zarzutów. Podważać zasadność wyboru. ∆ Zasadność wyroku «zgodność wyroku z przepisami prawa» …   Słownik języka polskiego

  • dłutować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, dłutowaćtuję, dłutowaćtuje, dłutowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} obrabiać jakiś materiał dłutem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dłutować kamień, drewno, metal. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dyskredytować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, dyskredytowaćtuję, dyskredytowaćtuje, dyskredytowaćany {{/stl 8}}– zdyskredytować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} psuć czyjąś reputację, podważać zaufanie do kogoś, odbierać komuś autorytet;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kontrargumentować — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. kontr argumentować] {{/stl 7}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, kontrargumentowaćtuję, kontrargumentowaćtuje {{/stl 8}}{{stl 7}} wysuwać kontrargumenty, podważać argumenty strony przeciwnej {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kwestionować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, kwestionowaćnuję, kwestionowaćnuje, kwestionowaćany {{/stl 8}}– zakwestionować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} podważać, negować czyjeś sądy, decyzje, ustalenia; podawać coś w wątpliwość, wątpić w coś …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • negować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, negowaćguję, negowaćguje, negowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przeczyć, zaprzeczać, nie uznawać, odmawiać czemuś prawdziwości, słuszności; podważać, podawać w wątpliwość :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”